بسته بندی وسایل برای اسباب کشی :

بسته بندی اثاثیه قبل از اسباب کشی امری بسیار مهم و تخصصی است به همین منظور شرکت مشتاق بار به منشور کمک به شما عزیزان جهت بسته بندی اثاث منزل به وجود آمده اند و سرویس هایی برای بسته بندی لوازم قبل از اسباب کشی به مشتریان ارائه می دهند . به دلیل مشغله هایی که برای خانواده ها هست در خانه ها امر اسباب کشی برای بسیاری از افراد سخت شده است به همین خاطر سپردن کار به شرکت بسته بندی اثاثیه منزل برای این خانواده ها نه تنها مقرون به صرفه است بلکه می تواند باعث کاهش استرس می شود . برای راحت تر شدن در بسته بندی وسایل منزل می توانید از بقچه زیپدار استفاده کنید .

خدمات ارائه شده شرکت مشتاق بار

1- جمع آوری و بسته بندی وسایل منزل

جمع آوری و بسته بندی لوازم منزل یکی از مهمترین بخش ها در یک جابه جایی است . اگر لوازم اصولی بسته بندی شود کمترین آسیب به لوازم وارد می شود ، بسته بندی باید جوری باشد که طی جا به جایی احتمال تمام ضربه ها در نظر گرفته شود .

2 – حمل و نقل و جابه جایی اسباب

بعد از جمع آوری اسباب و وسایل به صورت کامل و بسته بندی و لیبل گذاری شده اند وارد بخش بعدی یعنی جا به جایی و انتقال وسایل می شود .

باید چندین نکته را در نظر بگیریم در هنگام جا به جایی ، یکی از مسائل بسیار مهم در هنگام جا به جایی انتخاب نوع ماشین برای حمل اثاثیه است . ماشین اسباب کشی باید به اندازه اسباب شما باشد . استفاده از ماشین کوکتر از اسباب شما باعث به خط افتادن وسایل شما شده یا اینکه لازم می شود که چندین بار رفت و آمد داشته باشید . و برعکس هم اگر ماشین بسیار بزرگ باشد و وسایل شما کم باشد هم هزینه شما را افزایش می دهد .

مزایای کار با مشتاق بار

  • کاهش استرس و نگرانی
  • صرفه جویی در زمان
  • کاهش خسارت اسباب کشی
  • صرفه جویی در هزینه
  • بسته بندی اصولی برای کلیه وسایل
  • اسباب کشی آسان