1 – از ترالی – چرخ مخصوص حمل بار  استفاده کنید

برای جابجایی یخچال ساید از برالی های مخصوص حمل یخچال استفاده کنید می تواند وزن یخچال را کنترل کرده و حرکت یخچال را راحت تر کند . در صورتیکه بخواهید یخچال را به پایین پله ها منتقل کنید اصلا نباید بدون ترالی یا چرخ این کار را انجام دهید چون ممکن است آسیب جدی ببیند .

2 – یخچال را بر روی ترالی با تسمه محکم ببندید

برای اینکه یخچال بر روی ترالی کنترل شود از تسمه استفاده کنید . اما باید اطمینان حاصل کنید که پایه و کفی و چرخ ترالی و اندازه آن مناسب باشد تا کف یخچال روی آن قرار بگیرد در ضمن باید تسمه ها محکم و ایمن باشند تا یخچال را به خوبی حفظ کنند .

3 – یخچال را بصورت ایستاده جابه جا کنید

برای پیش گیری از نشست گاز خنک کننده یخچال را ایستاده باید حمل کنید و پایه باید به اندازه کافی بزرگ باشد .

اگر قادر بودید یخچال ها را به تکان دادن به وسط کفی انتقال دهید اگر لازم بود آن را به آرامی بلند کنید به وسیله تسمه و یا کابل هایی که از پیش تهیه کرده اید یخچال را به ترالی ببندید .

نگه داشتن یخچال ایستاده روی ترالی خیلی مهم است مطمئن شوید یخچال روی ترالی کوچکترین چرخش و ندارد و اشتباهی اتفاق نمی افتد چون در این حالت به ما اطمینان می دهد که هیچگونه روغنی از لوله های خنک کننده چکه نمی کند .

4 – یخچال را هرگز به پهلو یا پشت حمل نکنید

اینکار ار اصلا نباید انجام دهید زیرا روغن درون کمپرسور در لوله های خنک کننده جریان پیدا می کند و وقتی که دوباره یخچال را در حالت ایستاده قرار می دهید حتی اگر تمام آن هم به جای خود برگردد باز هم یخچال کارائی سابق را ندارد.

5- یخچال را باید به آرامی حرکت و جابجا کنید

وقتی که شما یخچال را به خوبی بر روی ترالی قرار دادید باید آن را به آرامی به سمت ماشین حمل بار انتقال دهید برای اینکه امنیت بیشتر بسیار مهم است که در جهت مخالف چرخ یا همان ترالی را حرکت دهید .

حتما از یک نفر کمک بگیرید به عنوان راهنما تا وقتی به مانعی رسیدید به شما زودتر خبر دهد برای پایین بردن یخچال از پله ها این کار را باید به صورت پله پله و با حوصله انجام دهید .

وقتی که یک نفر دسته ترالی را نگه دارد و دو نفر در جلوی ترالی باشند این کار را می توانید به راحتی انجام دهید .

6 – یخچال ساید را حتما با کامیون ببرید

باید حتما پشت ترالی را به سمت دیواره کامیون یا وانت مورد نظر بچرخانید چون ترالی همیشه باید بین یخچال و کامیون باشد .

باید حتما یک کامیون حمل بار که دارای یک پله یا سطح شیب دار باشد تا بتوانید با کمک ان یخچال و ترالی را به راحتی به بالا حمل کنید ولی اگر این امکان در دسترس شما نیست باید در موقع بالا بردن شما باید دقت بیشتری داشته باشید .

برای اینکه یخچال و فریزر را به داخل کامیون ببرید باید یک نفر به روی کامیون رفته و حداقل دو نفر هم از روی زمین کمک کنند و به صورت هماهنگ و همزمان به سمت بالا یخچال را بلند کنند در حالتی که یک نفر در بالا دسته های ترالی گرفته در پایین به طور همزمان پایه ها باید بلند شود و در پشت کامیون قرار داده شود

در مسیر یخچال را به صورت ایمن در کامیون نگه داردی و اگر در طول حرکت نمی توانید آن را نگه دارید حتما از دیگر تجهیزات ایمنی مانند تسمه یا طناب برای نگهداری یخچال در کامیون استفاده کنید .