یکی از بهترین روش برای چسب زدن وسایل این است که از یک تقویم شخصی برای این کار استفاده کنید می توانید با اینکار لوازم و وسایل خود را برحسب ضرورت اولیت بندی کنید . مثلا وسایل غیرضروری خود را زودتر بسته بندی کنید و سایر وسایل دیگر را در روزهای پایانی بسته بندی نمایید . یکی دیگر از روش های بسته بندی این است که می توانید با تهیه کردن یک چک لیست از کل وسایل می توانید به خوبی عملیات اسباب کشی را سازماندهی و کنترل کنید .

از دیگر اقدامات که موجب نظم بخشیدن به فرایند کار می شود این است که پس از بسته بندی وسایل روی آن برچسب بزنید .

بیشتر افراد فک می کنند که با برچسب زدن روی جعبه ها برای بسته بندی وسایل هنگام اسباب کشی دیگر نیازی به صرف زمان زیادی نیست تا چیدمان وسایل را انجام دهند و هر بسته مربوط به همان قسمت است .

آماده کردن وسایل بسته بندی :

همانطور که می دانید بدون استفاده نکردن از جعبه یا کارتن های بسته بندی فرایند اسباب کشی را انجام دهید ، بهترین روش این است که بلافاصله بعد از بسته بندی بر روی جعبه برچسب بزنید و یا اینکه با یک ماژیک نیز استفاده کنید و روی جعبه یادداشت کنید .

استفاده از نوارهای رنگی در برچسب گذاری :

از دیگر روش های پیدا کردن جعبه های بسته بندی استفاده نمودن از نوارهای رنگی است . این کار موجب تفکیک جعبه ها از یکدیگر می شود و فرایند پیدا کردن جعبه ها کمک می کند .

تهیه نمودن برچسب های رنگی یا نوارهای رنگی بسیار ساده است می توانید از فروشگاه های تهیه کنید .

نحوه ی برچسب زدن جعبه های حمل بار :

به دو روش می توانید از برچسب گذاری استفاده کنید :

  • سیستم برچسب گذاری با استفاده از اعداد

در این سیستم شما می توانید با استفاده از برچسب اعداد استفاده کنید . به این روش که شما می توانید یک لیست از کل وسایل جمع آوری کنید و برای هر کدام عددی را در نظر بگیرید .

می توانید برای جعبه ای که در آن وسایل آشپزخانه را قرار می دهید ، به تمامی وسایل آشپزخانه عدد 1 تا 15 قرار دهید .

این سیستم برچسب گذاری جعبه های بسته بندی بسیار مناسب و بدون کمترین هزینه امکان پذیر است . مهم ترین کاری که می توانید انجام دهید ایت است که یک چک لیست از وسایل منزل داشته باشید

  • سیستم برچسب گذاری توسط کدهای رنگی

یکی دیگر از نکات هنگام برچسب گذاری جعبه ها که باید رعایت کنید این است که یادداشت هایی که لازم است بر روی برچسب وجود داشته باشد باید تنها اطلاعات لازم و ضروری روی برچسب ها نوشته شود .

و یا از برچسب های رنگی استفاده کنید در ضمن می توانید مکانی که قصد دارید جعبه را در آن قسمت قرار دهید را روی برچسب مشخص کنید .

اگر از کد های عددی برچسب گذاری کارتن ها استفاده می کنید برای اسباب کشی اصفهان لازم نیست که محتویات هر جعبه را روی آن بنویسید زیرا این اطلاعات در چک لیست شما آورده شده است .