باربری در اصفهان گروه مطالعات حمل و نقل، پلی تکنیک مرکز لندن، لندن.  تجارت فرودگاه، روتلج، لندن. DOGANIS، R. و Graham، A. (1987)، مدیریت فرودگاه: نقش moshtaghbar  شاخص های عملکرد، گروه مطالعات حمل و نقل، پلی تکنیک مرکز لندن. FAVOTTO، I. (2001)، “معیار عملکرد خرده فروشی”، World Airport, Vol.6, No.3, pp.23-26. FERNANDES،

عنوان مقاله شرکت باربری اصفهان
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

 1. E. و Pacheco، (2002)، “کارآیی باربری در شهر اصفهان استفاده از ظرفیت؟

مدیریت بازرگانی برای فرودگاه ها، دیدگاه انتقادی دانشگاه لافبورو؟

محموله باشد. از باربری در  شهر اصفهان نظر رشد و سودآوری؟

گیری باربری در شهر  اصفهان تعداد ستون 11 معیارهای داده؟

فهرست تصاویر

باربری در  شهر اصفهان  1

باربری بین شهری در شهر  اصفهان  2

E. و Pacheco، R. (2002)، “کارآیی باربری در اصفهان استفاده از ظرفیت؟

فرودگاه،” تحقیقات حمل و نقل بخش A، جلد 36، شماره 3، صفحات 225-238. FUNG، M.، WAN، K.، HUI، Y. و LAW، J. (2009)، “تغییرات بهره وری در فرودگاه های چین 1991.5-2004″، تحقیقات حمل و نقل قسمت E، جلد . باربری در  شهر اصفهان  1 را  نشان می دهد.

 • 44، شماره 3، صفحات 521 -542. 106 جی معیاری از کارایی عملیاتی در فرودگاه‌های باری بین‌المللی آسیا و اقیانوسیه
 • G ج GILLEN، D. و LALL، (1997)، “توسعه معیارهای باربری در اصفهان بهره وری و عملکرد فرودگاه: کاربرد تحلیل پوششی داده
 • ها”، تحقیق حمل و نقل قسمت E، جلد 33، شماره 4، صفحات 261-“معیارهای غیر پارامتری کارایی فرودگاه های

ایالات متحده،” مجله بین المللی اقتصاد حمل و نقل،  شرکت باربری اصفهان  جلد 28، ص 283-306. گراهام، A. (1999)، معیار عملکرد اقتصادی فرودگاه. سمپوزیوم مالی فرودگاه، دانشگاه کرانفیلد، کرانفیلد. شاخص های عملکرد برای فرودگاه ها.

 مدیریت بازرگانی برای فرودگاه ها، دیدگاه انتقادی دانشگاه لافبورو؟

لافبورو. HUMPHREYS، I. و FRANCIS، G. (2000a)، “یک باربری اثاثیه منزل اصفهان  در مورد شاخص های عملکرد فرودگاه سنتی”، هیئت تحقیقات  مشتاق بار  حمل و نقل، شماره 1703، صفحات 24-30اندازه گیری عملکرد گذشته حال و آینده فرودگاه‌ها تأثیر تغییر.

باربری در اصفهان  1

 1. الگوهای مالکیت Neely (Ed.), Performance Measurement 2000 Past Present and Future, Cranfield
 2. University, Cranfield, pp.251-258.3. ویژگی های فرودگاه های مشابه گروه بندی شده ویژگی‌های سه
 3. فرودگاه گروه‌بندی‌شده مختلف با استفاده از شاخص‌های کارایی مانند رشد، هزینه، کارایی تسهیلات، فراوانی و

کارایی اتصال مقایسه شد. نتایج در جداول 9 و 10 ارائه شده است.  باربری اصفهان به تهران  گروه A درآمد و کارایی بالایی را در فرکانس نشان می دهد، اما عملکرد بازده عملیات محموله نسبتاً پایین است. این ممکن است به دلیل اشباع بودن توانایی جابجایی. باربری بین شهری در اصفهان  2 را نشان می دهد.

 محموله باشد. از باربری در اصفهان نظر رشد و سودآوری؟

رقابت پذیری نسبتاً پایین است، بنابراین به عنوان گروهی طبقه بندی می شود که کارایی بار پایینی دارد. همچنین این گروه از نظر موقعیت مکانی و بارهای رقابتی دارای یک نقطه  باربری اثاثیه منزل اصفهان  ضعف رقابتی هستند.

 1. توجه: FA (نسبت فرکانس بار هوایی)، P_S (نرخ سود در سال 2009)، F_G1 (میانگین افزایش بار هوایی سالانه)
 2. پF_L (ترافیک بار هوایی بین‌المللی/هزینه فرود)، F_R (ترافیک محموله هوایی بین‌المللی / تعداد باند) F_G2
 3. (ترافیک بین‌المللی بار هوایی/تعداد دروازه)، F_T (تردد بین‌المللی باربری در اصفهان  بار هوایی/منطقه پایانه بار)، F_A (ترافیک

محموله هوایی بین‌المللی / تعداد شرکت حمل‌ونقل هوایی moshtaghbar  سرویس‌دهی‌شده)، F_C (ترافیک بین‌المللی بار هوایی/شهر خدمات‌رسانی‌شده)، F_FA (ترافیک بار هوایی بین‌المللی/تعداد پروازهای موجود) 96G جی معیاری.

 از کارایی عملیاتی در فرودگاه‌ های باری بین‌المللی آسیا!

و اقیانوسیه G جی با استفاده از بردارهای مشخصه در طرح عمودی،  باربری اصفهان به تهران  می توان سطح ویژگی فرودگاه های جداگانه را بدست آورد. به عنوان مثال، شکل 3 نرخ سود فرودگاه های فردی را در سال 2009 نشان می دهد. از این رقم می.

 • توان دریافت که سطح نرخ سود در سال 2009 در تایپه (TPE) بالاترین بوده و پس از آن ناریتا (NRT)، هنگ کنگ
 • (HKG)، اینچئون (ICN)، کانسای (KIX) و سیدنی باربری در اصفهان (KIX) قرار دارند. SYD).<شکل 3> بردار ویژگی نرخ سود در سال
 • 2009 در فرودگاه های فردی جدول 4 داده ها را با استفاده از مقیاس بندی چند بعدی خلاصه می کند. ساختار داده

نشان دهنده ماتریس عدم تقارن چرخشی است که از 10 سطر و 11 ستون تشکیل شده است.  حمل اثاثیه منزل در اصفهان مقیاس نسبت برای تعیین سطح اندازه گیری داده ها استفاده می شود. <جدول 4> گزینه انتخاب داد تعداد ردیف 10 نسبت سطح اندازه.

باربری بین شهری در اصفهان  2

 گیری باربری در اصفهان تعداد ستون 11 معیارهای داده؟

شکل متقارن تعداد معیارهای 1 ماتریس مشتاق بار   شرطی در این مقاله، رابطه سطح تنش نهایی برای اعتبار و اعتبار 0.12817 و مقدار R-Square که تناسب را نشان می دهد در سطح بالای 0.95325 ظاهر شد. این نتایج در جدول 5 خلاصه شده است.

جدول 2 مقدار داده های استاندارد شده را برای؟

تجزیه و تحلیل مقایسه ای داده های ورودی.

جمع آوری شده نشان می دهد. از آنجایی؟

که تفاوت زیادی در واریانس داده‌های جمع‌آوری‌شده.

توسط مقیاس‌بندی چند بعدی وجود دارد و جهت؟

و واحدهای ویژگی متفاوت است، داده‌های جمع‌آوری‌شده.