حمل اثاثیه منزل در اصفهان فرض کنید ما تعدادی محموله هوایی در چونگ کینگ (CHQ)، چین داریم تا به دنور (DEN)، کلرادو، ایالات متحده آمریکا تحویل داده شود. محموله‌ها باید ابتدا در مراکز حمل اثاثیه منزل مشهد اصلی صادرات در این کشور ادغام شوندچین، یعنی پکن (PEK)، شانگهای (PVG)، گوانگژو (CAN) یا هنگ کنگ (HKG). سپس، محموله‌های تلفیقی به مراکز واردات ایالات متحده مانند سانفرانسیسکو (SFO)، لس آنجلس (LAX) یا شیکاگو (ORD) منتقل می‌شوند

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

، جایی که محموله‌ها از حالت حمل اثاثیه منزل اصفهان ادغام !

بهتری دارد که در اینجا به آن پرداخته نخواهد شد. l؟

از چین به ایالات متحده حمل اثاثیه در اصفهان تصمیم بگیرد.؟

که اگر یک فورواردر بتواند محموله‌هایی را که وزن کلی آنها بیش؟

فهرست تصاویر

حمل اثاثیه منزل اصفهان  1

حمل اثاثیه منزل مشهد 2

، جایی که محموله‌ها از حالت حمل اثاثیه منزل در اصفهان ادغام !

خارج شده و به مقصد نهایی دنور منتقل می‌شوند. ظرفیت های داده شده بین هاب های خروجی در چین و هاب های ورودی در ایالات متحده وجود دارد.اگرچه  مشتاق بار مم است تصمیمات حمل اثاثیه منزل کرج مشابه به نظر برسند، یک شرکت هواپیمایی.حمل اثاثیه منزل اصفهان  1 را نشان می دهد.

 • باری و یک حمل و نقل بار دو هدف متفاوت برای یک شبکه تجاری معین دارند. از دیدگاه خطوط هوایی،
 • هدف یافتن مسیر حداقل هزینه برای مجموعه ای از محموله ها با بهره گیری از صرفه جویی در مقیاس است
 • ، در حالی که باید محدودیت های بارگیری و محدودیت های حمل اثاثیه منزل در اصفهان تخصیص بار را در نظر گرفت. از دیدگاه فورواردر،

هدف به حداقل رساندن هزینه از طریق متعادل  moshtaghbar کردن وزن قابل شارژ و حمل اثاثیه منزل شیراز وزن حجمی، بهره‌برداری از تخفیفات کمیت، اجتناب از جریمه دیرکرد و رزرو فضای مناسب با خطوط هوایی بار است. آخرین جنبه، رزرو فضا، نیاز به پیش بینی.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان حمل اثاثیه منزل مشهد | مشتاق بار | moshtaghbar
حمل اثاثیه منزل در اصفهان حمل اثاثیه منزل مشهد | مشتاق بار | moshtaghbar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان  1

 بهتری دارد که در اینجا به آن پرداخته نخواهد شد. l؟

.uwterloo.ca (Z. Li). 0968-090X/$ – رجوع کنید به قسمت جلویی 2011 Elsevier Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.doi:10.1016/j.trc.2011.08.001  18 Z. Li et al. / تحقیق حمل اثاثیه منزل شیراز حمل و نقل قسمت C 21 (2012) 17-30 2. شرح مشکل و محیط های تجاری یک فورواردر  مشتاق بار فرآیند حمل و نقل یک مشتری را مدیریت می کند.

 1. (لئونگ و همکاران، 2009). تصمیم اصلی در این فرآیند، تخصیص محموله‌ها به خطوط پرواز است. در مقاله
 2. حاضر، ما بر روی مشکل تصمیم گیری حمل و نقل کالا در سطح Tradelane تمرکز می کنیم. Tradelane به مجموعه
 3. ای از مبدا و مقاصد اطلاق می شود که از نظر جغرافیایی حمل اثاثیه منزل در اصفهان به صورت جفتی مجاور هستند. هر خط تجاری بخشی
 4. از شبکه جهانی حمل و نقل کالا است که شامل مجموعه ای از فرودگاه ها می شود که به عنوان ایستگاه

های صادرات، هاب صادرات، هاب واردات و ایستگاه های واردات طبقه حمل اثاثیه منزل کرج بندی می شوند. به عنوان مثال، در خط تجارت چین و ایالات متحده (شکل 1)، مدیر عملیات چین باید در مورد مسیر محموله های صادراتی.

 از چین به ایالات متحده حمل اثاثیه منزل در اصفهان تصمیم بگیرد.؟

2.1. متعادل کردن وزن ناخالص و وزن حجمی سیستم رتبه بندی محموله هوایی علاوه بر وزن ناخالص، حجم محموله را نیز در نظر می گیرد. طبق گفته هوانگ و چی moshtaghbar  (2007)، وزن  حمل اثاثیه منزل شرق تهران حجمی با تقسیم حجم محموله بر حسب.حمل اثاثیه مشهد 2 را نشان می دهد.

 1. سانتی متر مکعب بر یک ثابت، 6000 سانتی متر مکعب بر کیلوگرم، که در حال حاضر توسط صنعت پذیرفته
 2. شده است، به دست می آید. وزن قابل شارژ بیشتر از وزن حمل اثاثیه منزل در اصفهان ناخالص و وزن حجمی است. بنابراین، حمل و نقل
 3. هوایی انگیزه ای برای ترکیب بارهای کوچکتر از فرستنده های مختلف در یک محموله بزرگتر و یکپارچه دارند

وزن قابل شارژ کلی یک محموله تلفیقی حاوی اقلام کم و چگالی بالا کمتر ا حمل اثاثیه منزل شیراز  ز مجموع وزن‌های قابل شارژ جداگانه است. 2.2. بهره برداری از تخفیف های کمی دو راه برای استفاده از تخفیف های کمی وجود دارد.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان حمل اثاثیه منزل مشهد | مشتاق بار | moshtaghbar
حمل اثاثیه منزل در اصفهان حمل اثاثیه منزل مشهد | مشتاق بار | moshtaghbar

حمل اثاثیه منزل مشهد 2

در اول، از آنجایی که هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان واحد !

در هر پرواز به چندین بخش قیمت کاهشی تقسیم می‌شود (شکل 2a)، فورواردرها سعی می‌کنند تا آنجا که می‌توانند در یک پرواز واحد را تجمیع کنند تا قیمت کمتری به دست آورند. نرخ ها در شکل 2a برای محموله های .

 1. کمتر از 240 کیلوگرم، بین 240 کیلوگرم و 400 کیلوگرم، و بیشتر از 400 کیلوگرم به ترتیب 3 دلار به ازای هر کیلوگر
 2. م، 2.50 دلار به ازای هر کیلوگرم، و 2.25 دلار بر کیلوگرم است. حمل اثاثیه منزل در اصفهان در صنعت بار هوایی به وزن های 240 کیلوگرم
 3. و 400 کیلوگرم در این مثال وزن می گویند. شکل 1. ساختار شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی. Li et al.

/ تحقیق حمل و نقل قسمت C 21 (2012) 17-30 19  (الف) بدون شارژ ثابت حمل اثاثیه منزل شیراز (ب) با شارژ ثابت شکل 2. برنامه تخفیف حمل و نقل هوایی با و بدون هزینه ثابت.  نقاط شکست بدیهی است.

 که اگر یک فورواردر بتواند محموله‌هایی را که وزن کلی آنها بیش؟

از 400 کیلوگرم است یکپارچه کند، هزینه کل هر واحد حمل‌ونقل  حمل اثاثیه منزل شرق تهران به حداقل می‌رسد. توجه داشته باشیم که تخفیفات کمیت مورد استفاده .

در صنعت حمل و نقل کالا معمولاً از نوع “تمام؟

واحد” است. تخفیف افزایشی به ندرت دیده می شود.

ثانیاً، بین این نقاط شکست وزن،؟

یک فورواردر ممکن است مقداری را بیش.

از حد اعلام کند تا از تخفیف بعدی؟

استفاده کند (مثلاً Carter et al. (1995)).