باربری در اصفهان 92 E. Truschkin, R. Elbert / تحقیق حمل و نقل بخش A 49 (2013) 91-109 2. وضعیت هنر در تحقیقات حمل و نقل ترکیبی  و به عنوان «حمل و نقل بین وجهی» تعریف می شود که در آن بخش عمده سفر اروپا از طریق  مشتاق بار راه آهن، آبراه های داخلی یا دریا و هر قسمت اولیه و/یا پایانی حدوداً انجام می شود. در جاده‌ها تا حد امکان کوتاه هستند» (UN/ECE، 2001).

عنوان مقاله شرکت باربری اصفهان
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

بسته به نوع باربری اصفهان حمل و نقل موجود؟

در نظر گرفته شده است. از آنجا که تشخیص داده؟

به محموله های باربری در  استان اصفهان حساس به زمان؟

هزینه، زمان و باربری در شهر  اصفهان قابلیت اطمینان – برای فاصله؟

فهرست تصاویر

باربری در استان  اصفهان  1

باربری ارزان در شهر  اصفهان  2

بسته به نوع باربری در اصفهان حمل و نقل موجود؟

در مسیر اصلی، حمل و نقل ترکیبی را می توان به دریایی (با دریا در حمل و نقل اصلی) یا قاره ای (با راه آهن در حمل و نقل اصلی) متمایز کرد. در حمل و نقل کالای خدمات باربری اصفهان  ت رکیبی قاره ای (CCFT)، اجزای زیر. باربری در اصفهان  1 را نشان می دهد.

 • قابل تشخیص هستند: حمل و نقل پیش و پس از حمل و نقل جاده ای (جمع آوری و توزیع از
 • فرستنده به گیرنده)، تبادل واحدهای بارگیری باربری در اصفهان در پایانه های بین وجهی (راه آهن/جاده) و حمل و
 • نقل ریلی (محموله اصلی) (جانیک، 2008). این مشارکت، حمل‌ونقل ترکیبی قاره‌ای بدون همراه با

یک نیمه تریلر را یک واحد حمل‌ونقل بین‌وجهی moshtaghbar  می‌داند که یک گروه هدف برای فناوری‌های انتقال افقی ایجاد می‌کند.جدای از ویژگی های حالت حمل و نقل، ویژگی های فورواردر نیز در این ماژول.

 در نظر گرفته شده است. از آنجا که تشخیص داده؟

شده است که نوع کالاهای ارسال شده بر ترجیحات تصمیم گیرندگان تأثیر می گذارد (لودویگسن، 1999؛ دانیلیس و همکاران، 2005؛ فیو و همکاران، 2011)، ما  شرکت باربری اصفهان  تشخیص می دهیم که انواع .

باربری در اصفهان باربری ارزان در اصفهان
باربری در اصفهان باربری ارزان در اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar

باربری در اصفهان  1

 1. محموله های زمانی بحرانی یا غیر بحرانی هستند. غالب در شرکت فورواردر. بدینوسیله، ما
 2. محموله‌های دارای بار با ارزش بالا را تحت عنوان « بسیار بحرانی» در نظر می‌گیریم، در حالی که
 3. محموله‌هایی با ارزش حمل‌ونقل نسبتاً پایین «غیر زمانی حیاتی» در نظر گرفته می‌شوند. مطابق با

دانیلیس و همکاران. . (2005) و فیو و همکاران. (2011)، ما انتظار داریم که الزامات کیفیت پایین تری را برای محموله های غیرزمانی پیدا کنیم. این  مشتاق بار  محموله ها همچنین انواع خدمات باربری اصفهان  به نظر می رسد نسبت. باربری ارزان در اصفهان  2 را نشان می دهد.

 به محموله های باربری در اصفهان حساس به زمان؟

حساس تر هستند. علاوه بر این، مالکیت نیمه تریلر حذف شده در نظر گرفته می شود زیرا ما انتظار داریم انحراف در تمایل به تغییر حالت با توجه به وابستگی به خدمات باربری اصفهان  نیمه تریلر کنار گذاشته شود (جفز.

 • و هیلز، 1990؛ واسالو، 2007). از این رو، ما بین دو امکان کلی برای انجام تجارت در حمل و نقل تمایز
 • قائل می شویم. در اولین امکان، فورواردر از ناوگان خود برای عملیات حمل و نقل استفاده می کند.
 • در مرحله دوم، یک پیمانکار فرعی، اغلب یک شرکت حمل و نقل جاده ای کوچک، برای انجام حمل و

نقل استخدام می شود (در اینجا، ما پیمانکار فرعی را با کامیون خود و نیمه تریلر در نظر می گیریم). جدول 2 طبقه بندی فورواردرها را نشان می دهد که ما در خیابان خود استفاده می کنیمیودی

باربری در اصفهان باربری ارزان در اصفهان
باربری در اصفهان باربری ارزان در اصفهان | مشتاق بار | moshtaghbar

باربری ارزان در اصفهان  2

عملکرد RFT (هزینه RFT، زمان RFT و قابلیت ؟

اطمینان RFT). مشابه ماژول CCFT، ماژول RFT برای محاسبه شاخص های عملکرد خاص حالت مانند هزینه و زمان حمل و نقل، که بر اساس فاصله حمل و نقل انواع خدمات باربری اصفهان  ورودی و سرعت متوسط ​​حمل.

 1. و نقل جاده ای تولید می شوند، خدمت می کند. در محاسبه هزینه RFT، توسعه پیش‌بینی قیمت
 2. سوخت دیزل (وزارت اقتصاد و فناوری فدرال، 2010) باربری در اصفهان  در نظر گرفته شده است. 3.3.2.3. ابزار
 3. Forwarder (سیستم CCFT و RFT). ماژول فورواردر برای استخراج سودمندی هر دو محصول،

CCFT و RFT، برای مدل تجاری در نظر گرفته شده از فورواردر در سطح فاصله فعلی استفاده می کند. انتخاب حالت حمل و نقل توسط فورواردرها moshtaghbar  در مدل ما بر اساس سه ویژگی حمل و نقل.

 هزینه، زمان و باربری در اصفهان قابلیت اطمینان – برای فاصله؟

در نظر گرفته شده است. ما می دانیم که معیارهای اضافی مانند انعطاف پذیری، ردیابی حمل و نقل، شبکه حمل و نقل یا ایمنی در انتخاب حالت حمل و نقل تأثیر دارند. با این حال، هنگام جمع.

 • آوری داده ها از بخش کاری فشرده در نظر گرفته شده، این تعداد ویژگی امکان پذیر نبود.
 • 3.2.1. عملکرد CCFT (هزینه CCFT، زمان CCFT و قابلیت اطمینان CCFT). ماژول CCFT برای
 • تعیین شاخص های عملکرد خاص حالت مانند هزینه حمل و نقل و زمان حمل و نقل با توجه به

سطح فاصله در نظر گرفته شده است. عملکرد؟

اقتصادی CCFT به هزینه داخلی بازیگران.

درگیر در سیستم حمل و نقل CCFT مربوط ؟

می شود (جانیک، 2008). طبق گفته Janic (2007).

هزینه های داخلی و خارجی مربوط به حمل و؟

نقل از طریق CCFT و معادل آن از طریق RFT است.