دستمزد کارگر حمل اثاثیه منزل اصفهان متناسب با مقدار ساعات کار و تعداد طبقات در هزینه کارگر حمل بار...